Tag: טוב לחיות בעד ארצנו

מלכה בלושטין – אישה עושה שלום

נולדתי כבת בכורה להורי יוסף וציונה אסא-קושמרו, ממקימי קיבוץ ניר-אליהו בשרון. כילדה ונערה קיבלתי מההורים ומהקיבוץ ערכים של קבלת האחר… Read more »